Serbest Büro Hizmetleri

Proje ölçeğine uygun özelleştirilmiş Serbest Büro Hizmetleri sunarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz.

İfraz (Ayırma)

İfraz (ayırma) işlemi, bir taşınmazın birden fazla parçaya bölünmesini sağlayan bir kadastro işlemidir.

Plankote

Plankote, projelerin altlığını oluşturmak için kullanılan detaylı haritalardır.

Yapı Kesin Ölçü Krokisi

Yapı Kesin Ölçü krokisi, bir taşınmazın veya parselin ölçülen sınırlarını ve üzerindeki detayları gösteren teknik bir çizimdir.

Temel Vize ve Subasman Ölçümleri

Temel vize ölçümleri, yapının onaylı mimari projesine ve eklerine uygun olarak inşa edilip edilmediğini kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilir.

Fenni Mesuliyet

Fenni Mesul, yürürlükteki kanunlar, imar planları, tüzükler, yönetmelikler, Türk Standartları Enstitüsü standartları, bilimsel kurallar, teknik şartnameler, fen, sanat ve sağlık kuralları gibi mevzuat hükümlerine uygun olarak ruhsat eki projelerinin gerekliliklerini denetler.

Vaziyet/Bağımsız Bölüm Planı

Vaziyet planı, inşa edilecek yapıların ve eklerinin, Yapı Ruhsatına esas projeleri ve Yerleşim Planı ölçülerine uygun olarak düzenlenen harita ve planıdır. Bağımsız bölüm planı ise, taşınmaz üzerine inşa edilecek yapı ve eklerinin, Yapı Ruhsatına esas teşkil eden mimari proje ve vaziyet planındaki ölçülere uygun olarak hazırlanan bir projedir.

3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli (CITY GML)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi” ile bina ve bağımsız bölümlerin geometrisi üç boyutlu dijital ortamda yönetilmektedir.

Maden ve Taşocağı gibi işletme sahalarının üretim haritaları

Madencilik faaliyetleri, harita mühendisliği disiplininin en yoğun ihtiyaç duyulan alanlarından biridir. Harita mühendisleri, madencilik faaliyetlerinde çeşitli hizmetler sunarak arazi içerikli çalışmaların planlama, izin haritaları, harita ve plankote’leri ile kübaj hesaplarının yapılmasında önemli rol oynar.

Kamulaştırma

Kamulaştırma haritası, kamu tarafından gerçekleştirilen projeler için arazi temin edilmesi amacıyla kullanılan bir yöntemdir.

Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı ve Uygulaması

Yapı aplikasyon projesi, yapıların araziye uygun bir şekilde yerleştirilmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan bir projedir.

Sayısal Harita Üretimi

Sayısal haritalar, arazi topoğrafyasının ölçülerek belirli oranlarda ölçeklendirilip, sayısal ortamda çizilmesini ifade eder.

Harita T.U.S Uygulamaları

Teknik Uygulama Sorumluluğu (T.U.S), yapı ruhsatı sürecinde mimari projede yer alan aplikasyon belgesinin düzenlenmesi ve fenni mesuliyet hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesiyle ilgili olan sorumluluktur.

İmar Uygulamaları

İmar uygulamaları, imar planının hayata geçirilmesi sürecini içerir. İmar planı, bir yerleşim alanının düzenlenmesi, yapılaşma kurallarının belirlenmesi, yeşil alanların ve ulaşım ağının planlanması gibi konuları kapsayan bir resmi belgedir.

Yoldan İhdas Haritaları

İhdas haritaları, imar planı uygulaması sırasında kapanan yol ve yol fazlalıklarının tescili amacıyla yapılan haritalardır.

Harita Kadastro Mühendislik İşlemleri Ölçüm Hizmetleri

Harita mühendislerinin görevleri ve çalışma alanları geniş bir yelpazeyi kapsar. Ölçümler ve veriler üzerinden planlar ve haritalar hazırlayarak çeşitli sektörlerde faaliyet gösterirler.

Dilerseniz çağrı merkezimi arayarak telefonla destek alabilirsiniz.