Kamulaştırma

Kamulaştırma Nedir?

Kamulaştırma haritası, kamu tarafından gerçekleştirilen projeler için arazi temin edilmesi amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Kamulaştırma sürecinde, kamunun ihtiyaç duyduğu taşınmazların sahipleriyle anlaşma sağlanamadığı durumlarda, yasal mevzuat çerçevesinde bu taşınmazların zorunlu olarak kamuya devredilmesi işlemidir.

Kamulaştırma haritası, bu sürecin teknik ve hukuki yönlerini desteklemek amacıyla hazırlanan bir harita belgesidir. Bu harita, kamulaştırma kapsamında değerlendirilen taşınmazların sınırlarını, konumunu, ölçülerini ve diğer teknik detaylarını gösterir. Haritada, kamulaştırma yapılan alanın varsa mevcut yapıları, doğal unsurları, yol ağı ve diğer önemli özellikleri de yer alabilir.

Kamulaştırma sürecinde teknik işlemlerin gerçekleştirilmesi ve kamulaştırma haritasının temin edilmesi gibi hizmetler, kamulaştırma sürecine destek sağlamak için sunulan hizmetlerimiz arasındadır. Bu hizmetler, ilgili mevzuata uygun olarak taşınmazların değerlendirilmesi, teknik verilerin toplanması, harita belgesinin hazırlanması ve gerekli resmi kurumlarla iletişimin sağlanması gibi adımları içerir.

Kamulaştırma haritası, kamunun ihtiyaç duyduğu taşınmazları elde etmek için önemli bir belgedir ve sürecin doğru ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine katkı sağlar. Hizmetlerimizle kamulaştırma sürecinin teknik boyutunu destekleyerek, taraflar arasında adil bir anlaşmanın sağlanmasına ve projelerin zamanında ve uygun şartlarda hayata geçirilmesine yardımcı olmaktayız.

Online Başvuru Formu

Döküman Yükleme Alanı:

Dilerseniz çağrı merkezimi arayarak telefonla destek alabilirsiniz.