Lihkab Hizmetleri

Proje ölçeğine uygun özelleştirilmiş Lihkab Hizmetleri sunarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz.

Aplikasyon

Taşınmaza ait mülkiyet, irtifak hakkı ve yolların sınırlarının, tescilli tapu planındaki bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesi işlemidir.

Birleştirme (Tevhit)

Birleştirme, birden fazla parselin tek bir parsel haline getirilmesini ifade eder.

Cins Değişikliği

Cins değişikliği, harita ve kadastro süreçlerinde önemli bir aşamadır ve bir taşınmazın mevcut cinsinin değiştirilerek yeni bir cinsle kaydedilmesini ifade eder.

Hatalı Bağımsız Bölüm / Blok No Düzeltme

Tapu kayıtlarını temel alan mimari projedeki bağımsız bölüm numaraları veya vaziyet planındaki blok numaraları zaman zaman çeşitli farklılıklar gösterebilmektedir

İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini

İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini, diğer bir ifadeyle kullanım hakkı, taşınmaz sahibinin taşınmazını başka bir kişinin yararlanması veya kullanması için izin verdiği bir haktır

Zemin Tespit Tutanağı

Zemin Tespit Tutanağı, yapı kayıt belgesi almış olan bir yapının kat mülkiyetine geçebilmesi için yapıya ilişkin sahada yapılan ölçümler sonucunda hazırlanan bir belgedir.

Parselin ve Bağımsız Bölümün Yerinde Gösterilmesi

İlgilisi tarafından yeri tespit edilemeyen bağımsız bölümün yerinin ilgilisine zeminde gösterilmesi ve bilinen noktalara göre bunun krokisinin oluşturulması işlemidir.

Dilerseniz çağrı merkezimi arayarak telefonla destek alabilirsiniz.