İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini

İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini, diğer bir ifadeyle kullanım hakkı, taşınmaz sahibinin taşınmazını başka bir kişinin yararlanması veya kullanması için izin verdiği bir haktır. Bu hakla birlikte, taşınmaz sahibinin taşınmaz üzerindeki faydaları ve hakları kısıtlanırken, hakkı kullanan kişiye de taşınmaz üzerinde çeşitli haklar verilir. Bu durumda, taşınmaz sahibinin mülkiyet hakkı kanunlarla sınırlanır ve taşınmaz üzerinde bulunan bazı hakları kullanamaz. İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini, taşınmazlar arasında bir tür anlaşma sağlanmasını ve belirli kullanım haklarının düzenlenmesini sağlar.

Gerekli Belgeler

 • Taşınmaza ait tapu senedi veya tapu kaydı
 • Taşınmaz sahibinin kimliği
 • Taşınmaza ait tapu senedi’nin aslı veya fotokopisi
 • Vekaletname’nin aslı veya fotokopisi
 • Vekilin kimlik belgesi veya kimlik belgesi’nin fotokopisi
 • Taşınmaza ait tapu senedi’nin aslı veya fotokopisi
 • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi’nin aslı veya fotokopisi
 • Temsile yetkili kişinin imza sirküsü aslı veya fotokopisi
 • Temsile yetkili kişinin kimliği veya kimlik fotokopisi
 • Taşınmaza ait tapu senedi’nin aslı veya fotokopisi
 • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi’nin aslı veya fotokopisi
 • Vekaletname’nin aslı veya fotokopisi
 • Vekilin kimlik belgesi veya kimlik belgesi’nin fotokopisi
 • Taşınmaza ait tapu senedi’nin aslı veya fotokopisi
 • Taşınmaz sahibinin kimliği
 • Talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösteren veraset belgesi ve kimliği
 • Taşınmaza ait tapu senedi’nin aslı veya fotokopisi
 • Taşınmaz sahibinin kimliği
 • Vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği

İrtifak Hakkı Tesisi Süreci:

1. Lisanslı ve yetkili büromuz tarafından düzenlenen değişiklik tasarısı, rapor ve ekleri ilgili belediyeye onay için gönderilir.

2. Belediye tarafından incelenen ve onaylanan rapor sonucunda evraklar ve tescil bildirimi kontrolü için Tapu Kadastro Müdürlüğüne gönderilir.

3. Kadastro kontrolü yapıldıktan sonra, işlemin tamamlanması için Tapu Müdürlüğüne intikal eden işlemin kaydı yapılır ve süreç tamamlanmış olur.

İrtifak hakkı terkini, tapuda kaydı bulunan bir taşınmazda, mevcut bir ayni hakkın ortaya çıkması nedeniyle daha sonra amacının olmadığı ve tescile ihtiyaç duymayan bir taşınmaz haline geldiğinin tespit edilmesi durumunda, terkin işlemi gerçekleştirilebilir. Bu durumu belirten bir tescil bildirimi hazırlanır ve bu bildiri aracılığıyla taşınmazın tapu sicilinden re’sen terkin edilir.

Online Başvuru Formu

Döküman Yükleme Alanı:

Dilerseniz çağrı merkezimi arayarak telefonla destek alabilirsiniz.