Hakkımızda

Mülkiyet sınırlarının aplikasyonu, mülkiyete ilişkin yer gösterme ve bu işlemlere ilişkin kroki düzenleme işlemlerinin lisanslı harita ve kadastro mühendislik büroları tarafından yapılması yasal zorunluluktur.

5368 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik çerçevesinde Muğla ve Tüm İlçelerinde içinde sorumlu olmak üzere 4808-387 Nolu Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu 07/04/2014 tarihinden beri Muğla Menteşe İlçesinde faaliyetini sürdürmektedir.

Lihkab Hizmetleri

Proje ölçeğine uygun özelleştirilmiş Lihkab çözümleri sunarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz.

Aplikasyon

Taşınmaza ait mülkiyet, irtifak hakkı ve yolların sınırlarının, tescilli tapu planındaki bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesi işlemidir.

Birleştirme (Tevhit)

Birleştirme, birden fazla parselin tek bir parsel haline getirilmesini ifade eder.

Cins Değişikliği

Cins değişikliği, harita ve kadastro süreçlerinde önemli bir aşamadır ve bir taşınmazın mevcut cinsinin değiştirilerek yeni bir cinsle kaydedilmesini ifade eder.

Serbest Büro Hizmetleri

Proje ölçeğine uygun özelleştirilmiş serbest büro  hizmetleri sunarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz.

İfraz (Ayırma)

İfraz (ayırma) işlemi, bir taşınmazın birden fazla parçaya bölünmesini sağlayan bir kadastro işlemidir.

3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli (CITY GML)

Tabu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi” ile bina ve bağımsız bölümlerin geometrisi üç boyutlu dijital ortamda yönetiliyor.

Yapı Kesin Ölçü Krokisi

Yapı Kesin Ölçü krokisi, bir taşınmazın veya parselin ölçülen sınırlarını ve üzerindeki detayları gösteren teknik bir çizimdir.

Blog

Muğla Lihkab ile ilgili en son yazılar.

Dilerseniz çağrı merkezimi arayarak telefonla destek alabilirsiniz.