İfraz(Ayırma)

İfraz (Ayırma) Nedir?

İfraz (ayırma) işlemi, bir taşınmazın birden fazla parçaya bölünmesini sağlayan bir kadastro işlemidir. Bu işlem, arazi parselasyonu, taşınmaz paylaşımı veya yeni parseller oluşturma gibi amaçlarla yapılabilir. İfraz işlemi, taşınmazınızın kullanımını daha etkili hale getirmenizi veya arazi değerini artırmanızı sağlayabilir.

İfraz işlemi için talep edilen belgeler aşağıda listelenmiştir:

1.Tapu Sicil Kaydı Sureti veya Tapu Senedi (Fotokopi): İfraz işlemi yapılacak taşınmazın güncel tapu sicil kaydı sureti veya tapu senedi fotokopisi talep edilir.

2.Noterden Alınan Vekâletname (Orijinal): İfraz işlemi için başvuruyu yapacak kişi veya vekili tarafından, ifraz işlemini yapmaya yetkili olduğunu gösteren noterden alınmış vekâletname orijinali talep edilir (varsa).

3.Aynı Yılda Belediyeden Alınmış Arsa Rayiç Bedel Yazısı (Orijinal): İfraz işlemi yapılacak taşınmazın bulunduğu bölgenin belediyesinden aynı yıl içerisinde alınmış arsa rayiç bedel yazısı orijinal olarak talep edilir.

4.Hisseli Taşınmazlarda Taksim Dilekçesi (Büromuzda Düzenlenecek): Eğer ifraz işlemi hisseli bir taşınmazı kapsıyorsa, hissedarlar tarafından imzalanacak olan taksim dilekçesi büromuzda düzenlenir.

5.HKMO TİP-1 Sözleşme Özeti (Büromuzda Düzenlenecek): İfraz işlemi için HKMO (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası) tarafından düzenlenecek olan TİP-1 sözleşme özeti büromuzda hazırlanır ve imzalanır.

İfraz (Ayırma) hizmetlerimizde uzmanlığımızı ve teknolojik altyapımızı kullanarak, taşınmazın birden fazla parçaya bölünmesini sağlayan bir kadastro işlemidir. Mülkiyet yapılarını düzenlemekte size destek oluyoruz. Size özel çözümler sunmak için buradayız.

Online Başvuru Formu

Döküman Yükleme Alanı:

Dilerseniz çağrı merkezimi arayarak telefonla destek alabilirsiniz.