Cins Değişikliği

Cins Değişikliği Nedir?

Cins değişikliği, harita ve kadastro süreçlerinde önemli bir aşamadır ve bir taşınmazın mevcut cinsinin değiştirilerek yeni bir cinsle kaydedilmesini ifade eder. Bu süreç, taşınmazın kullanım amacına ve sahip olduğu özelliklere uygun bir şekilde kaydedilmesini sağlar. Cins değişikliği, taşınmazın yeni kullanım potansiyellerine uyum sağlamasını ve değerini artırmasını amaçlar.

Cins Değişikliği Hizmetlerimiz

1. Parselin Yapılı Hale Getirilmesi:

Bu işlem, İmar Kanunu’nun 27. maddesi kapsamında yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesine tabi olmayan yapılarda, ilgili kurum görüşünde belirtilen cinsine dönüştürülmesi amacıyla gerçekleştirilir. Yapı ruhsatına tabi olan tüm yapılar, inşaat tamamlandıktan ve ilgili imar mevzuatı şartları sağlandıktan sonra ilgili idare tarafından yapı kullanma izin belgesi (İskan) düzenlenir. Bu süreçte, “Arsa” cinsindeki bir parsele ruhsatlı bina inşa edilerek yapı kullanma izni alındığında, ilgili kişi tarafından yapılan başvuru üzerine Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) ve Kadastro Müdürlükleri tarafından yapılan işlemle, söz konusu parselin yapı kullanma izninde belirtilen cinsine dönüştürülmesi sağlanır. Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş amaçlı olmayan cins değişiklikleri, kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş amaçlı olan cins değişiklikleri ve diğer ruhsata tabi olmayan (yapı kullanma izin belgesi istenmeyen) binalarla ilgili ayrıntılı bilgiler, büromuz tarafından sunulmaktadır.

Yapılı Parselin Yapısız Hale Getirilmesi: Bu işlem, üzerinde bulunan yapıların yıkılması durumunda, üzerindeki yapıların kaldırılmasıyla birlikte parselin “Arsa” cinsine dönüştürülmesini ifade eder.

Zirai Cins Değişikliği: Bu işlem, tarla, bahçe, zeytinlik gibi zirai niteliği olan parsellerin bu niteliklerini kaybetmesi ve başka bir zirai nitelik kazanması durumunda, eski cinsin yeni cinsine dönüştürülmesini içerir.

Gerekli Belgeler

 • Taşınmaza ait tapu senedi veya tapu kaydı
 • Taşınmaz sahibinin kimliği
 • Taşınmaza ait tapu senedi’nin aslı veya fotokopisi
 • Vekaletname’nin aslı veya fotokopisi
 • Vekilin kimlik belgesi veya kimlik belgesi’nin fotokopisi
 • Taşınmaza ait tapu senedi’nin aslı veya fotokopisi
 • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi’nin aslı veya fotokopisi
 • Temsile yetkili kişinin imza sirküsü aslı veya fotokopisi
 • Temsile yetkili kişinin kimliği veya kimlik fotokopisi
 • Taşınmaza ait tapu senedi’nin aslı veya fotokopisi
 • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi’nin aslı veya fotokopisi
 • Vekaletname’nin aslı veya fotokopisi
 • Vekilin kimlik belgesi veya kimlik belgesi’nin fotokopisi
 • Taşınmaza ait tapu senedi’nin aslı veya fotokopisi
 • Taşınmaz sahibinin kimliği
 • Talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösteren veraset belgesi ve kimliği
 • Taşınmaza ait tapu senedi’nin aslı veya fotokopisi
 • Taşınmaz sahibinin kimliği
 • Vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği

LİHKAB olarak, cins değişikliği işlemleri konusunda uzman ve yetkin bir kuruluş olarak hizmet vermekteyiz. Müşterilerimize cins değişikliği sürecinde danışmanlık, planlama ve uygulama hizmetleri sunuyoruz.

Cins değişikliği işlemi için başvurunuzdan sonra, ekibimiz tarafından hazırlanan kroki ve ilgili belgeler Tarım İl veya İlçe Müdürlüğü’ne gönderilir. Müdürlük tarafından yapılacak incelemeler sonucunda düzenlenen rapor, LİHKAB büromuza gelir veya getirilir.

Raporun elimize geçmesiyle birlikte, cins değişikliği işlemini resmi olarak tamamlamak için Tescil Beyannamesi hazırlanır. Tescil Beyannamesi, yapılan incelemelerin sonuçlarını içerir ve üst yazı eşliğinde Kadastroya gönderilir.

Bu aşamada, Kadastroya iletilen belgeler kontrol edilir ve süreç tamamlanır. Kontroller sonucunda taşınmaz malikinin veya vekilinin, cins değişikliğine ilişkin yeni tapusunu alması gerekmektedir. Bu işlem, Tapu Müdürlüğü’nde gerçekleştirilir ve cins değişikliği resmi olarak kaydedilir.

LİHKAB olarak, cins değişikliği işlemlerinin her aşamasında profesyonel destek sağlıyor ve sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlıyoruz. Uzman ekibimiz, gerekli ölçümleri yapar, belgeleri düzenler ve ilgili makamlarla iletişimi sağlar.

Cins değişikliği işlemiyle ilgili daha fazla bilgi almak veya hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, cins değişikliği sürecinde size güvenilir bir çözüm sunmaktan mutluluk duyarız.

Online Başvuru Formu

Döküman Yükleme Alanı:

Dilerseniz çağrı merkezimi arayarak telefonla destek alabilirsiniz.