3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli (CITY GML)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi” ile bina ve bağımsız bölümlerin geometrisi üç boyutlu dijital ortamda yönetilmektedir. Bu proje kapsamında, üretilen veya ürettirilen üç boyutlu verilerin yönetimini sağlamak amacıyla TKGM 3B Şehir Modelleri Yönetim Bilgi Sistemi kurulmaktadır.

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması işlemleri öncesinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan genelge gereği, ülke koordinat sisteminde hazırlanan City GML formatındaki üç boyutlu sayısal yapı modellerinin, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlemeye yetkili idarelerce yapı aplikasyon projesi ile birlikte kadastro müdürlüğüne güvenli elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, 3 boyutlu yapı modellerinin üretimi için işverenle Serbest Harita ve Kadastro Mühendisi arasında Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) TİP-2 Sözleşmesi yapılmaktadır.

3 boyutlu yapı modeli üretimi işlemi için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir:

1.Tapu Sicil Kayıt Sureti veya Tapu Senedi (Fotokopi): Yapıya ilişkin tapu kaydını ve mülkiyet bilgilerini gösteren belge.

2.İnşaat Ruhsatı Fotokopisi: Yapıya ait geçerli inşaat ruhsatının fotokopisi.

3.Mimari Proje (Autocad DWG formatında): Yapının mimari projelerinin Autocad DWG formatında sunulması. Bu projeler yapının detaylarını, ölçülerini ve tasarımını içermelidir.

4.Yol Kotu Tutanakları (Fotokopi): Yapının bulunduğu yerin yol kotlarını gösteren tutanaklar. Bu tutanaklar, yapıya ilişkin doğru kotlamayı sağlamak amacıyla kullanılır.

5.İlgili Belediyeden alınan Yapı Kimlik, Numarataj, Bağımsız Bölüm Kimlik Numaraları (MAKS Numaraları): Yapının belediye tarafından verilen yapı kimlik bilgileri, numarataj ve bağımsız bölüm kimlik numaralarını içeren belgeler.

6.HKMO TİP-2 Sözleşme: Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) tarafından hazırlanan ve yapı aplikasyon projelerinin üretimini ve yönetimini düzenleyen TİP-2 Sözleşme. Bu sözleşme, işveren ve Serbest Harita ve Kadastro Mühendisi arasında yapılan anlaşmayı belirtir.

Bu belgelerin tamamlanması ve işlemlerin güvenli elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, 3 boyutlu yapı modellerinin üretim sürecinin başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Online Başvuru Formu

Döküman Yükleme Alanı:

Dilerseniz çağrı merkezimi arayarak telefonla destek alabilirsiniz.