Birleştirme (Tevhit)

Birleştirme (Tevhit) Nedir?

Birleştirme, birden fazla parselin tek bir parsel haline getirilmesini ifade eder. Bu süreçte, mevcut parsellerin sınırları ve diğer detaylar göz önünde bulundurularak birleştirme işlemi gerçekleştirilir. Birleştirme (tevhit), taşınmazların kullanımını kolaylaştırmak, parsellerin düzenini sağlamak ve mülkiyet yapılarını güncellemek için sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir.

Birleştirme (Tevhit) Hizmetlerimiz

LİHKAB olarak, birleştirme (tevhit) hizmetlerinde uzman ekibimizle size profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız. İşte birleştirme hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi:

Parsel Analizi ve Değerlendirme: Birleştirme sürecine başlamadan önce, mevcut parsellerin analizi yapılır. Parsellerin sınırları, alanları ve diğer özellikleri incelenerek birleştirme potansiyeli değerlendirilir. Bu aşamada, müşteri ihtiyaçları ve ilgili mevzuat göz önünde bulundurulur.

Yasal Düzenlemelerin Yapılması: Birleştirme işlemi, ilgili mevzuata ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilir. Ekibimiz, birleştirme sürecinde gerekli yasal düzenlemeleri yapar ve bu düzenlemeleri “değişiklik tasarısı” adı altında ilgili belediyeye teslim eder. Belediye encümen kararı sonrası ekibimiz tarafından “Encümen kararı ve Tescil Bildirimi” belgeleri dosyasına eklenerek ilgili kadastro birimine gönderilir. Dosya, kadastro kontrolünden geçtikten sonra tapu müdürlüğüne geçer. Böylece birleştirme işlemi yasal olarak tamamlanır.

Raporlama ve Sonuçların Sunumu: Tamamlanan birleştirme (tevhit) sürecinde, müşteriye birleştirilen parsellerin detaylarını içeren bir rapor sunulur. Bu rapor, birleştirme işleminin yapıldığı parsellerin yeni durumunu ve mülkiyet yapılarını gösterir. Böylece, müşteri yeni tapusunu Tapu Müdürlüğünden alabilir.

Gerekli Belgeler

 • Taşınmaza ait tapu senedi veya tapu kaydı
 • Taşınmaz sahibinin kimliği
 • Taşınmaza ait tapu senedi’nin aslı veya fotokopisi
 • Vekaletname’nin aslı veya fotokopisi
 • Vekilin kimlik belgesi veya kimlik belgesi’nin fotokopisi
 • Taşınmaza ait tapu senedi’nin aslı veya fotokopisi
 • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi’nin aslı veya fotokopisi
 • Temsile yetkili kişinin imza sirküsü aslı veya fotokopisi
 • Temsile yetkili kişinin kimliği veya kimlik fotokopisi
 • Taşınmaza ait tapu senedi’nin aslı veya fotokopisi
 • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi’nin aslı veya fotokopisi
 • Vekaletname’nin aslı veya fotokopisi
 • Vekilin kimlik belgesi veya kimlik belgesi’nin fotokopisi
 • Taşınmaza ait tapu senedi’nin aslı veya fotokopisi
 • Taşınmaz sahibinin kimliği
 • Talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösteren veraset belgesi ve kimliği
 • Taşınmaza ait tapu senedi’nin aslı veya fotokopisi
 • Taşınmaz sahibinin kimliği
 • Vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği

Online Başvuru Formu

Döküman Yükleme Alanı:

Dilerseniz çağrı merkezimi arayarak telefonla destek alabilirsiniz.