Lihkab Hangi İşlemleri Yapar?

Lisanslı Harita Kadastro Büroları, harita ve kadastro alanında çeşitli işlemleri gerçekleştirir. Bu işlemler arasında şunlar bulunabilir:

1. Aplikasyon krokisi ve pafta düzenleme:
Harita ve kadastro çalışmaları için kullanılan aplikasyon krokisi ve paftaların düzenlenmesi işlemleri.

2. Arazi ölçümleri ve sınır tespiti:
Arsa ve arazilerin ölçülmesi ve sınırlarının tespit edilmesi işlemleri.

3. Parselasyon işlemleri:
Bir arazinin birden fazla parçaya bölünmesi veya birden fazla parselin birleştirilmesi işlemleri.

4. Bağımsız Bölüm (Daire) Yer Gösterme:
Kat mülkiyetine tabi binalarda bağımsız birimlerin sınırlarının belirlenmesi ve kaydedilmesi işlemi.

5. İmar planlarına uygunluk incelemeleri:
Yapılmak istenen inşaat projelerinin imar planlarına uygunluğunun değerlendirilmesi işlemi.

6. Cins değişikliği:
Bir taşınmazın cinsinin (örneğin tarla, arsa, bahçe vb.) değiştirilmesi işlemi.

7. İrtifak hakkı tesis ve terkleri:
Bir taşınmaza, bir başka taşınmaz lehine belirli kullanma haklarının tanınması veya bu hakların kaldırılması işlemi.

8. Yola parka terk işlemleri:
Bir taşınmazın belirli bir kısmının yol veya park alanı olarak kamuya terk edilmesi işlemi.

9. Kadastro paftalarının düzenlenmesi ve güncellenmesi:
Kadastro çalışmaları sonucunda elde edilen paftaların düzenlenmesi ve güncellenmesi işlemleri.

10. Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) uygulamaları:
Haritaların dijital ortamlarda düzenlenmesi ve kullanılması işlemleri.

11. Arsa değerleme:
Arazi ve arsaların değerinin belirlenmesi işlemi.

12. 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli


13. Yapı aplikasyon projeleri

Lisanslı Harita Kadastro Büroları, yukarıda belirtilen işlemlerin yanı sıra harita ve kadastro alanında çeşitli danışmanlık hizmetleri de sunabilir ve kamu kurumları, özel sektör şirketleri ve bireyler için harita ve kadastro konularında uzmanlık sağlayabilirler. Ancak, her ülkenin kadastro ve harita mevzuatı farklı olabilir, bu nedenle yapılan işlemler yerel mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmelidir.