Zemin Tespit Tutanağı

Zemin Tespit Tutanağı, yapı kayıt belgesi almış olan bir yapının kat mülkiyetine geçebilmesi için yapıya ilişkin sahada yapılan ölçümler sonucunda hazırlanan bir belgedir. Bu tutanakta, parsel ve yapı ölçüleri ile koordinatları belirtilir ve varsa yapıya tecavüz eden miktarlar da ifade edilir. Zemin tespit tutanağı, yapı kaydı belgesi alınmış olan yapının kat mülkiyetine geçiş sürecinde önemli bir evraktır.

Gerekli Belgeler

 • Taşınmaza ait tapu senedi veya tapu kaydı
 • Taşınmaz sahibinin kimliği
 • Yapı kayıt belgesi
 • Taşınmaza ait tapu senedi’nin aslı veya fotokopisi
 • Vekaletname’nin aslı veya fotokopisi
 • Vekilin kimlik belgesi veya kimlik belgesi’nin fotokopisi
 • Yapı kayıt belgesi
 • Taşınmaza ait tapu senedi’nin aslı veya fotokopisi
 • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi’nin aslı veya fotokopisi
 • Yapı kayıt belgesi
 • Temsile yetkili kişinin imza sirküsü aslı veya fotokopisi
 • Temsile yetkili kişinin kimliği veya kimlik fotokopisi
 • Taşınmaza ait tapu senedi’nin aslı veya fotokopisi
 • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi’nin aslı veya fotokopisi
 • Vekaletname’nin aslı veya fotokopisi
 • Vekilin kimlik belgesi veya kimlik belgesi’nin fotokopisi
 • Yapı kayıt belgesi
 • Taşınmaza ait tapu senedi’nin aslı veya fotokopisi
 • Taşınmaz sahibinin kimliği
 • Talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösteren veraset belgesi ve kimliği
 • Yapı kayıt belgesi
 • Taşınmaza ait tapu senedi’nin aslı veya fotokopisi
 • Taşınmaz sahibinin kimliği
 • Vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği
 • Yapı kayıt belgesi

Online Başvuru Formu

Döküman Yükleme Alanı:

Dilerseniz çağrı merkezimi arayarak telefonla destek alabilirsiniz.