Vaziyet/Bağımsız Bölüm Planı

Vaziyet Planı nedir?

Vaziyet planı, inşa edilecek yapıların ve eklerinin, Yapı Ruhsatına esas projeleri ve Yerleşim Planı ölçülerine uygun olarak düzenlenen harita ve planıdır. Bu plan, yapıların konumlarını sayısal ve çizgisel olarak gösterir ve Kat İrtifakı veya kat mülkiyeti belgesi için temel oluşturur. Vaziyet planı, mevzuata uygun şekilde hazırlanır ve parsellerdeki yapıların doğru konumlarını belirlemeye yardımcı olur.

Bağımsız Bölüm Planı nedir?

Bağımsız bölüm planı ise, taşınmaz üzerine inşa edilecek yapı ve eklerinin, Yapı Ruhsatına esas teşkil eden mimari proje ve vaziyet planındaki ölçülere uygun olarak hazırlanan bir projedir. Bu plan, bağımsız bölümlerin konumlarını sayısal ve çizgisel olarak gösterir ve Kat İrtifakı veya kat mülkiyeti belgesi oluşturulmasına temel oluşturur. Bağımsız bölüm planı, teknik yöntemlere uygun olarak hazırlanır ve yapıların içindeki bağımsız birimlerin doğru konumlarını gösterir.

Her iki plan da, yapıların yerleşimi ve bağımsız bölümlerin konumlarına ilişkin önemli bilgileri sunar. Bu planlar, inşaat projelerinin düzenlenmesi, yapıların yerleşimi ve mülkiyet belgelerinin oluşturulması için temel bilgileri sağlar. Aynı zamanda, mevzuata uygun olarak hazırlanmaları ve doğru ölçülerle düzenlenmeleri gerekmektedir. Bu sayede, yapıların konumları ve bağımsız bölümlerin yerleşimi doğru bir şekilde belirlenir ve mülkiyetle ilgili işlemler sağlıklı bir şekilde yürütülür.

Vaziyet ve Bağımsız Bölüm planı hizmetlerimizde uzmanlığımızı ve teknolojik altyapımızı kullanarak, mülkiyet yapılarını düzenlemekte size destek oluyoruz. Size özel çözümler sunmak için buradayız.

Online Başvuru Formu

Döküman Yükleme Alanı:

Dilerseniz çağrı merkezimi arayarak telefonla destek alabilirsiniz.