Harita Kadastro Mühendislik İşlemleri Ölçüm Hizmetleri

Harita mühendislerinin görevleri ve çalışma alanları geniş bir yelpazeyi kapsar. Ölçümler ve veriler üzerinden planlar ve haritalar hazırlayarak çeşitli sektörlerde faaliyet gösterirler.

Aşağıda genel anlamda harita ölçmelerinin sınıflandırıldığı başlıkları bulabilirsiniz:

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Üretimi: Ölçme ve konum belirleme uygulamalarıyla büyük ölçekli haritaların hazırlanması sürecini kapsar.

Mühendislik Ölçmeleri: Mühendislik yapılarında kontrol ve deformasyon ölçümleri yaparak, yapıların güvenliği ve istikrarıyla ilgili veriler sağlar.

Global Navigasyon Uydu Sistemleri (GNSS) ve Uygulamaları: GNSS teknolojisi kullanarak konum belirleme ve navigasyon hizmetleri sunar.

Kadastral Ölçmeler: Taşınmaz mülklerin sınırlarının belirlenmesi, tapu işlemleri ve mülkiyet kayıtlarının düzenlenmesi için ölçümler yapar.

Teknik Altyapı Ölçmeleri: Su, kanalizasyon, elektrik, telekomünikasyon gibi teknik altyapı sistemlerinin ölçüm ve planlamasını gerçekleştirir.

Karayolu ve Demiryolu Projelendirme ve Ölçme: Karayolu ve demiryolu projelerinde ölçme, aplikasyon ve planlama hizmetleri sunar.

Hidrografik Ölçmeler: Su altı topoğrafyasının haritalanması, deniz ve iç su yollarının ölçümü, liman planlaması gibi hidrografik çalışmaları yapar.

Endüstriyel Ölçmeler: Sanayi tesislerinde ölçme ve kontrol hizmetleri sağlar, fabrika ve tesis planlamalarında rol alır.

Yer Hareketlerinin İzlenmesi: Global, bölgesel ve lokal düzeyde yer hareketlerini izleyerek deprem, yer kayması gibi doğal afetlerin etkilerini değerlendirir.

Mimari Rölöve Ölçmeleri: Tarihi yapıların ölçülmesi, restorasyon projeleri, mimari dokunun belgelenmesi gibi alanlarda ölçüm ve rölöve çalışmaları yapar.

Madencilik Ölçmeleri: Madencilik ölçmeleri, maden sahalarının keşfi, işletilmesi ve yönetimi için yapılan ölçme ve haritalama çalışmalarını kapsar.

Online Başvuru Formu

Döküman Yükleme Alanı:

Dilerseniz çağrı merkezimi arayarak telefonla destek alabilirsiniz.