Harita T.U.S Uygulamaları

Teknik Uygulama Sorumluluğu(T.U.S) Nedir?

Teknik Uygulama Sorumluluğu (T.U.S), yapı ruhsatı sürecinde mimari projede yer alan aplikasyon belgesinin düzenlenmesi ve fenni mesuliyet hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesiyle ilgili olan sorumluluktur. Bu sorumluluk, yapıların ruhsat eki projelere uygun olarak inşa edilmesini sağlamak amacıyla yürürlükteki yasa, yönetmelik, şartname ve standartlara uygunluk gereksinimini içerir.

Uygulama sürecinde, inşaat ruhsatı alındıktan sonra aplikasyon belgesine göre yapı, T.U.S. tarafından parsele aplike edilir. Sabit tesislere göre bina köşeleri röperleme yöntemiyle belirlenir. Belediye tarafından verilen 0.00 kotu ve subasman kotu, halihazır harita kotuna bağlanır.

Kazı tamamlandıktan sonra proje aksları aplike edilir ve temel ve zemin kat döşeme kalıpları ile subasman kotunun yatay ve düşey konumu projeye uygunluğu kontrol edilir. Ardından beton dökümüne izin verilir.

Temel üstü ruhsat için başvuru öncesinde, subasman seviyesi kotu ve bina cephelerini içeren röleve krokisi düzenlenir. Hizmet Kalite ise Harita Kadastro Mühendisler odası tarafından mesleki denetim gerçekleştirilir.

T.U.S. sorumluluğu, projenin parsele aplikasyonuyla başlayıp temelden subasman seviyesine kadar olan süreci kapsar. İlgili idare tarafından temel vizesi ruhsatına işlendikten sonra, yapıların yatay ve düşey konumlarının uygunluğuyla ilgili sorumluluk tamamlanır ve iş bitirme belgesi verilir.

Online Başvuru Formu

Döküman Yükleme Alanı:

Dilerseniz çağrı merkezimi arayarak telefonla destek alabilirsiniz.