İmar Uygulamaları

İmar Uygulamaları Nedir?

İmar uygulamaları, imar planının hayata geçirilmesi sürecini içerir. İmar planı, bir yerleşim alanının düzenlenmesi, yapılaşma kurallarının belirlenmesi, yeşil alanların ve ulaşım ağının planlanması gibi konuları kapsayan bir resmi belgedir. İmar uygulamaları ise bu planın gerektirdiği değişikliklerin gerçekleştirilmesini ve uygulanmasını içerir. Bu süreç, belediyeler veya ilgili kamu kurumları tarafından yürütülür ve parselleme, aplikasyon, ruhsatlandırma, imar düzenlemesi ve imar affı gibi işlemleri içerebilir. Amacı, imar planının hedeflerine uygun olarak yerleşim alanlarının düzenlenmesini sağlamak ve yapılaşmayı kontrol altında tutmaktır.

Online Başvuru Formu

Döküman Yükleme Alanı:

Dilerseniz çağrı merkezimi arayarak telefonla destek alabilirsiniz.

Dilerseniz çağrı merkezimi arayarak telefonla destek alabilirsiniz.