Fenni Mesuliyet

Fenni Mesul Nedir?

Fenni Mesul, yürürlükteki kanunlar, imar planları, tüzükler, yönetmelikler, Türk Standartları Enstitüsü standartları, bilimsel kurallar, teknik şartnameler, fen, sanat ve sağlık kuralları gibi mevzuat hükümlerine uygun olarak ruhsat eki projelerinin gerekliliklerini denetler. Aynı zamanda ilgili idareler ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) gibi kurumlara karşı da sorumluluğu bulunur.

Harita şirketiniz olarak, Fenni Mesuliyet kapsamında yapıların uygunluk ve denetim kontrollerini sağlamak, yasal gerekliliklere uygun olarak çalışmak ve müşterilere güvenli ve kaliteli hizmet sunmak en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Fenni Mesul olarak, projelerin uygunluğunu ve doğruluğunu değerlendirerek, ruhsat eki projelerinin mevzuata uygun olduğunu denetleriz. Bu kapsamda, yürürlükteki kanunlar, imar planları, tüzükler, yönetmelikler ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu sağlarız.

Ayrıca, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) gibi ilgili kurumlarla da işbirliği içinde çalışarak, mesleki standartlara uygun hareket ederiz. Fenni Mesuliyetimiz çerçevesinde, yapıların teknik ve güvenlik açısından uygun olduğunu kontrol ederiz. Böylece, yapıların yapım sürecinde ve sonrasında mevzuata uygun şekilde tamamlanmasını sağlarız.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, Fenni Mesuliyetimizi yerine getirmek için kalifiye uzmanlarımızla çalışırız. Denetim ve uygunluk kontrollerini titizlikle yaparak, müşterilerimize güvenli ve kaliteli hizmet sunarız.

Online Başvuru Formu

Döküman Yükleme Alanı:

Dilerseniz çağrı merkezimi arayarak telefonla destek alabilirsiniz.