Yapı Kesin Ölçü Krokisi

Yapı Kesin Ölçü Krokisi Nedir ?

Yapı Kesin Ölçü krokisi, bir taşınmazın veya parselin ölçülen sınırlarını ve üzerindeki detayları gösteren teknik bir çizimdir. Bu kroki, taşınmazın özelliklerini ve yerini belirlemek için kullanılır.

Yapı Kesin Ölçü krokisi ile ilgili olarak talep edilen belgeler şunlardır:

1.Yapı kullanma izin belgeleri ve mimari proje: Yapı Kesin Ölçü krokisi üzerinde yapının yerini doğru bir şekilde göstermek için yapı kullanma izin belgeleri ve mimari proje gereklidir. Bu belgeler, yapının özelliklerini ve konumunu doğrulamak için kullanılır.

2.Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği: Yapı kesin ölçü krokisini talep eden kişinin veya vekilinin kimlik belgesi gereklidir. Eğer taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyımsa, mahkeme kararı ve kimlik belgesi sunulmalıdır. Eğer talep sahibi bir şirket, vakıf, dernek veya kooperatif ise, yetki belgesi, imza sirküleri ve temsilcinin kimlik belgesi gereklidir.

3.Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir belge: Eğer taşınmaz malın sahibi ölmüşse ve yapı Kesin Ölçü krokisi talebinde bulunanlar mirasçılarsa, mirasçılıklarını gösteren veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ile kimlik belgesi sunulmalıdır.

Online Başvuru Formu

Döküman Yükleme Alanı:

Dilerseniz çağrı merkezimi arayarak telefonla destek alabilirsiniz.