Yoldan İhdas Haritaları

İhdas Haritaları Nedir?

İhdas haritaları, imar planı uygulaması sırasında kapanan yol ve yol fazlalıklarının tescili amacıyla yapılan haritalardır. İhdas işlemi, ait olduğu adanın son parsel numarası altında, belediye veya köy tüzel kişiliği adına tapu kütüğünde kaydedilmek üzere, evveliyatı yol olan alanın imar planındaki amacına uygun şekilde kullanılması anlamına gelir.

Yoldan ihdas edilecek kısmın haritasının, serbest harita mühendisi tarafından yapılması gerekmektedir. Bu işlem, kadastro müdürlüklerini teknik yönden, tapu müdürlüklerini ise tescil gerekliliği nedeniyle ilgilendirmektedir.

Yoldan ihdas haritasının imar mevzuatına uygunluğu, belediye encümeni veya il özel idaresi tarafından onaylatılmalıdır, bu onay işlemi belediye veya mücavir alan sınırları içinde belediye encümeni, mücavir alan dışında ise il özel idaresi tarafından yapılır.

Özetle, yoldan ihdas işlemi, kapanan yolların tescili için yapılır ve bu süreçte ihdas haritasının hazırlanması, imar mevzuatına uygunluğunun onaylatılması ve teknik kontrollerin yapılması gibi adımlar takip edilir.

Online Başvuru Formu

Döküman Yükleme Alanı:

Dilerseniz çağrı merkezimi arayarak telefonla destek alabilirsiniz.