Maden ve Taşocağı gibi işletme sahalarının üretim haritaları

Madencilik faaliyetleri, harita mühendisliği disiplininin en yoğun ihtiyaç duyulan alanlarından biridir. Harita mühendisleri, madencilik faaliyetlerinde çeşitli hizmetler sunarak arazi içerikli çalışmaların planlama, izin haritaları, harita ve plankote’leri ile kübaj hesaplarının yapılmasında önemli rol oynar.

Planlama yapılması: Madencilik faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için harita mühendisleri, çalışılacak bölgeye yönelik planlamalar yapar. Bu planlamalar, maden sahasının topografik yapısını, arazi kullanımını ve çevresel faktörleri dikkate alarak yapılan detaylı analizlere dayanır.

İzin haritaları: Madencilik faaliyetleri için gerekli izinlerin alınabilmesi için harita mühendisleri, izin haritalarını hazırlar. Bu haritalar, maden sahasının sınırlarını, kullanım alanlarını ve diğer önemli bilgileri içerir. İzin haritaları, ilgili kurumlara başvuruların yapılmasında ve ruhsat alınmasında önemli bir rol oynar.

Çalışılan yerin harita ve plankote’leri: Maden sahasında gerçekleştirilen ölçümlerin ve yapılan çalışmaların belgelenmesi için harita mühendisleri, çalışılan yerin detaylı harita ve plankote’lerini hazırlar. Bu belgeler, maden sahasının mevcut durumunu, yapılan işlemleri ve değişiklikleri gösterir. Aynı zamanda, maden sahasının kontrolünü sağlamak ve izlemek için kullanılır.

Kübaj hesapları: Madencilik faaliyetlerinde, çıkarılan madenin miktarının ve değerinin belirlenmesi önemlidir. Harita mühendisleri, kübaj hesapları yaparak çıkarılan madenin hacmini ve tonajını belirler. Bu hesaplamalar, madencilik şirketlerinin faaliyetlerini planlama ve yönetme süreçlerinde kritik bir rol oynar.

Online Başvuru Formu

Döküman Yükleme Alanı:

Dilerseniz çağrı merkezimi arayarak telefonla destek alabilirsiniz.